Ghosh


Introduction to Ghosh here

Learn Ghosh Step by Step
Vamsi Tab.
Anak Tab.
Shankha Tab.
Rachana Name Vamsi
[Play / Learn]
Anak
[Play / Learn]
Shankha
[Play / Learn]
Ajey---
Anand (B)-----
Arun (B)------
Bharatam------
Bhup------
Chetak------
Deshkar------
Durga------
Dwajapranam------
Dwajapranam - Solo------
Dwajaropanam------
Dwajawataran------
Gajraj (B) (V)------
Hansadhwani------
Hararanjani------
Karnataki------
Kaveri (V)------
Kedar------
Kiran------
Kush (B)------
Luv (B)------
Malayaprabha (V)------
Mandar (B) (V)------
Mangala------
Manjari (B)------
Mayur (B)------
Mitra (B)------
Nag (B)------
Nartan (B)------
Paramarth------
Patakarohan (B)------
Prabhat (B)------
Pratidhwani------
Rajashree------
Saraswati (B) (V)------
Shiv Vandan (B)------
Shivaranjani------
Shivraja (V)------
Shree Ganesh (B)------
Shreepad------
Shriram------
Shubha Shree (B)------
Sindhur (B)------
Suprabh (B)------
Sushil (B) (V)------
Tilak Kamod------
Tilang------
Uday------
Valachi------
Vasant (B)------
Vivek (B)------
    Audio Player
    00:00 00:00